• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Obrót środkami ochrony roślin i nawozami

Szczegóły
Kod P_OSORiN
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Obrót środkami ochrony roślin i nawozami
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.05.2022 00:00 – 11.10.2022 23:59)

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin i nawozów, ich stosowania oraz sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do tego celu.

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe wszystkich kierunków studiów. Studia wprowadzają słuchaczy w ogólne zagadnienia z zakresu środków ochrony roślin i nawozów tj.: stosowania środków ochrony roślin i nawozów, doradztwa dotyczącego ich aplikacji, integrowanej produkcji roślinnej oraz dla osób planujących poszerzyć swoja wiedzę rolniczą dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej (nabycia uprawnień rolniczych). W związku z powstawaniem unijnych projektów, które kładą duży nacisk na rozwój obszarów wiejskich, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom będą potrafili doradzać w obszarze obrotu środkami ochrony roślin i nawozów, produkcji roślinnej, a także w kwestiach prawnych i organizacji pracy. 

Absolwenci studiów podyplomowych Obrót środkami ochrony roślin i nawozami, z półrocznym doświadczeniem w doradzaniu w zakresie rolnictwa, będą mogli być wpisani do rejestru doradców rolniczych, co regulowane jest ustawą: Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562).