• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

Szczegóły
Kod P_RwWZR
Jednostka organizacyjna Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Kierunek studiów Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (10.07.2022 00:00 – 16.10.2022 23:59)

Cel studiów

Funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej stwarza warunki dla funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym zgodnie z zaleceniami Wspólnoty Europejskiej.

Zrównoważone, nowoczesne rolnictwo wykorzystuje różnego rodzaju finansowe wsparcia oferowane w ramach programów unijnych oraz wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej.

Wychodząc temu naprzeciw Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także kwestie związane z nowymi trendami w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną tematy dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, uzupełnieniem wykształcenia oraz nabyciem uprawnień rolniczych.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.