• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Szczegóły
Kod P_ZBiHP
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (08.07.2022 00:00 – 31.10.2022 23:59)

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie BHP i np. umożliwienie awansu do specjalisty BHP zgodnie z polskimi i unijnymi procedurami regulującymi obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie.

Do podjęcia studiów podyplomowych ZBIHP mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w zakresie dowolnej dyscypliny.

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych łącznie 11 zjazdów. Zajęcia odbywają sie na Wydziale Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. Żołnierska 47 lub ul. Janickiego 31. Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, zaplanowano także wyjście studyjne dla uczestników Studiów w ramach przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Za sobą mamy już 16 lat doświadczenia w prowadzeniu tych Studiów.

W ramach czesnego uczestnicy Studiów mają również możliwość ukończenia: kursu audytora wewnętrznego systemu ISO 45001 a po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikatu audytora wewnętrznego, kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego w formie warsztatów.