• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Witamy na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK 

Kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną (zakładki w prawym górnym rogu: "Oferta",  "Rekrutacja") 

Drodzy Kandydaci!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do skorzystania z bogatej oferty kształcenia dla każdej grupy kandydatów.

Zapraszamy na:

- studia pierwszego stopnia - kierunki w języku polskim oraz angielskim dla Polaków i cudzoziemców;

- studia drugiego stopnia - kierunki w języku polskim oraz angielskim dla Polaków i cudzoziemców;

- studia podyplomowe

oraz

- do Szkoły Doktorskiej

Studia I i II stopnia

Na studiach pierwszego i drugiego stopnia proponujemy wybór spośród 47 kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym (w tym 8 anglojęzycznych), prowadzonych na 11 wydziałach. Kształcimy z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Nasze programy studiów są ciągle dostosowywane do zmieniających się warunków zewnętrznych, współpracujemy z otoczeniem gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia. Dzięki podpisanym umowom i porozumieniom, m.in. z uczelniami zagranicznymi, zapewniamy naszym studentom odbywanie części studiów w ramach programu Erasmus+ oraz praktyki zawodowe i staże.

Mamy wielu wyróżniających się studentów i absolwentów. W obecnym roku akademickim aż 7 naszych studentów otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Nasi studenci są bardzo aktywni pod kątem zaangażowania w działalność organizacyjną i naukową. Około 6 tysięcy studentów ZUT ma możliwość realizowania swoich pasji w blisko 100 kołach naukowych, organizacjach studenckich, w tym w Parlamencie Samorządu Studentów. Osoby uzdolnione muzycznie mogą rozwijać swoje talenty w naszych chórach akademickich, a sportowcy w sekcjach AZS.

ZUT jest uczelnią o znaczących osiągnięciach naukowych i dydaktycznych. Świadczą o tym wysokie notowania w rankingach takich jak „Perspektywy 2021” gdzie uczelnia zajęła I miejsce w kategorii „Innowacyjność”. Nasza uczelnia znalazła się w prestiżowym zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie, na tzw. liście szanghajskiej. A w roku 2018 znalazła się na pierwszym miejscu Raportu Rocznego Urzędu Patentowego RP, pod względem największej liczby uzyskanych patentów. Mamy nadzieję, że dołączycie do grona naszych studentów.

W 2021 r. została powołana Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, której celem jest wspieranie szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu kształcenia na ZUT. Kandydat na studia pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, rozpoczynający po raz pierwszy naukę na ZUT w Szczecinie będzie mógł otrzymywać przez rok stypendium, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Stypendialnego Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT (www.fundacja.zut.edu.pl).

W Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz na stronie www.zut.edu.pl /zakładka dla kandydata/ znajdziecie podstawowe informacje m.in. na temat oferty kształcenia, zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów i terminów ich składania, opłat, kontaktów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wszystkie akty prawne są dostępne na stronie www.zut.edu.pl – zakładka dla kandydata

Pełna informacja o możliwościach podjęcia studiów przez cudzoziemców dostępna jest na stronie www.admission.zut.edu.pl. Znajdziecie tam informacje dotyczące oferty, wymaganych dokumentów, harmonogramu w ramach danej rekrutacji, odpłatności za studia oraz wskazówki informacyjno– praktyczne.

Strona www.admission.zut.edu.pl dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Część w języku polskim dotyczy rekrutacji cudzoziemców na studia na kierunki polskojęzyczne, natomiast część w języku angielskim przeznaczona jest dla cudzoziemców chcących studiować na kierunkach anglojęzycznych. W razie wątpliwości, cudzoziemców prosimy o kontakt za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) lub na adres email: admission@zut.edu.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (zut.edu.pl)

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została utworzona z dniem 1 października 2019 r. Kształcenie doktorantów trwa 4 lata i odbywa się w dwóch dziedzinach nauk (inżynieryjno-technicznych i rolniczych) w 11 dyscyplinach. Obecnie w Szkole Doktorskiej w ZUT rozprawy doktorskie przygotowuje 88 doktorantów. Wśród nich jest blisko 30 osób realizujących swoją karierę naukową w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (szczegóły o tej formie kształcenia w zakładce doktorat wdrożeniowy.

Wszystkie informacje o Szkole Doktorskiej oraz regulamin rekrutacji (zakładka dla kandydata) są dostępne na stronie Szkoły Doktorskiej w ZUT.