• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona środowiska

Szczegóły
Kod OCH-N1
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 8 semestrów, 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centrum Rekrutacji, ul. Ku Słońcu 140 (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
Godziny otwarcia sekretariatu od 16 do 26 lipca (pn.-pt.) godz. 9-15;
od 29 lipca do 6 września (pn.-pt.) godz. 10-14;
tel: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich),
91 449 6055 (dla cudzoziemców)
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.05.2024 12:00 – 20.08.2024 23:59)

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie inżynierii środowiska przyrodniczego i zarządzania ochroną środowiska.

Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy, oferują wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi związanymi z przetwarzaniem danych i zarządzaniem środowiskiem. Przedmioty podstawowe, ekologiczne, prawnicze, ekonomiczne realizowane w toku studiów dają absolwentom pełny interdyscyplinarny ogląd na problematykę ochrony środowiska. Absolwenci kierunku ochrona środowiska są przygotowani do pracy w administracji państwowej, samorządowej, w przedsiębiorstwach, w których niezbędna jest szeroka wiedza w zakresie oceny stanu i zagrożeń środowiska. Wiedza przyrodnicza wraz z umiejętnością wykorzystania różnych technik monitoringu środowiska stanowi ważny aspekt dla odpowiedzialności ekologicznej wielu przedsiębiorstw.

NOWOŚĆ!
Wydział oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia przygotowujące do:

 • prowadzenia monitoringu i oceny siedlisk przyrodniczych Natura 2000,
 • zastosowania teledetekcji w badaniach środowiska,
 • metody bioindykacji środowiska przy uwzględnieniu aktów prawnych (Makrofitowy Indeks Rzeczny i Makrofitowy Indeks Stanu Rzecznego),
 • projektowania systemów hydrofitowych oczyszczania ścieków,
 • pracy z oprogramowaniem AutoCad oraz MatLab i wykorzystania ich w opisie technologii badań środowiska,
 • klasyfikacji gleb i oceny ich wartości.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studia na kierunku ochrona środowiska pozwolą Ci poznać i zrozumieć m.in.:

 • mechanizmy zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym (np. zmian klimatycznych) powodowanych różnymi czynnikami oraz ich skutków ekologicznych, ekonomicznych i gospodarczych,
 • system prawny stworzony na potrzeby ochrony środowiska, służący do określania zasad gospodarowania środowiskiem oraz egzekwowania obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska,
 • ekonomiczne narzędzia wpływu, które kształtują postawy proekologiczne przedsiębiorców korzystających z zasobów środowiska,
 • rolę organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz opracowywaniu dokumentów,
 • sposoby racjonalnego zagospodarowania zasobów przyrody i zabezpieczenia ich przed degradacją.

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

 • jednostkach państwowych związanych z ochroną przyrody,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • zespołach urbanistycznych i firmach konsultingowych,
 • firmach związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

WIĘCEJ INFORMACJI


.