• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii

Szczegóły
Kod ODN-N1
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 8 semestrów, 4 lata
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

OPIS KIERUNKU:

Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych, alternatywnych technologii energetycznych.

Biorąc pod uwagę zmiany na rynku energetycznym w Polsce i Unii Europejskiej, zmierzające do zminimalizowania roli tradycyjnych źródeł energii, możemy być pewni, że jest to branża przyszłości. W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia uprawnień energetycznych, które pozwolą na podniesienie indywidualnych kwalifikacji.

STUDIUJĄC U NAS DOWIESZ SIĘ:

 • jak pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych,
 • jak produkować, przeprowadzać konwersję oraz wykorzystywać nośniki energii z uwzględnieniem najnowszych technologii,
 • poznasz budowę i eksploatację maszyn oraz nabędziesz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania,
 • poznasz prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, kwestii bezpieczeństwa energetycznego, źródeł finansowania OZE, uwarunkowań dotyczących lokalizacji inwestycji OZE, efektów ekologicznych związanych z produkcją energii, zasad przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko.
 • jak jest zbudowana i jak działa instalacja OZE?
 • jak samodzielnie wytworzyć i wykorzystać biopaliwo?

Nie tylko na takie pytania znajdziesz odpowiedzi, kiedy samodzielnie wykonasz badania w naszych nowoczesnych laboratoriach.

TWOJA KARIERA ZAWODOWA:

Możesz pracować jako specjalista:

 • w lokalnych i centralnych jednostkach administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska,
 • w firmach związanych z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE,
 • w firmach zajmujących sia eksploatacja urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach,
 • w firmach zajmujących się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE,
 • w szkolnictwie,
 • w jednostkach zajmujących sia edukacją ekologiczną,
 • w instytucjach naukowo-badawczych,
 • we własnej firmie.

WYKAZ DOKUMENTÓW
SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.