• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo

Szczegóły
Kod ROL-N1
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 8 semestrów, 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centrum Rekrutacji, ul. Ku Słońcu 140 (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
Godziny otwarcia sekretariatu od 16 do 26 lipca (pn.-pt.) godz. 9-15;
od 29 lipca do 6 września (pn.-pt.) godz. 10-14;
tel: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich),
91 449 6055 (dla cudzoziemców)
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.05.2024 12:00 – 20.08.2024 23:59)

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku rolnictwo mają na celu wyksztalcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej produkcji rolniczej oraz przygotowywać absolwentów do twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Zdobędziesz:

 • wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa poszerzoną o nauki biologiczno-chemiczne, technologiczne i techniczne oraz w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie,
 • wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
 • wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej,
 • umiejętność analizy i oceny właściwości surowców roślinnych oraz sposoby ich wykorzystania w zależności od zastosowanej technologii ich produkcji,
 • umiejętność przeprowadzenia oceny wpływu produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego w oparciu o obowiązujące akty prawne,
 • szeroką inżynierską wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin (rozpoznawanie i klasyfikacja podstawowych chorób, szkodników i chwastów, wybór i planowanie sposobów regulacji ich występowania) z uwzględnieniem zasad bioetyki oraz zrównoważonego rozwoju,
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie nowoczesnych i specjalistycznych gospodarstw rolnych.

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i zagranicą, w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, biogazowniach rolniczych,
 • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
 • doradztwie rolniczym,
 • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych,
 • instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze),
 • jednostkach rządowych i samorządowych,
 • szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych

WIĘCEJ INFORMACJI


.