• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona środowiska

Szczegóły
Kod OCH-N2
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry, 2 lata
Wymagany dokument
 • Dyplom inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

KRYTERIA KWALIFIKACJI
WYMAGANE DOKUMENTY

Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie inżynierii środowiska przyrodniczego w aspekcie jej ochrony i kształtowania. Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy, oferują wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi związanymi z przetwarzaniem danych i zarządzaniem środowiskiem. Przedmioty inżynierskie, przyrodnicze, prawnicze, ekonomiczne realizowane w toku studiów dają Absolwentom pełny interdyscyplinarny pogląd na problematykę ochrony środowiska. 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI

  • ocena stanu i zagrożeń środowiska  
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów  

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska poznasz zagadnienia z zakresu zasad monitoringu i bioindykacji środowiska, technik pomiarowych, geograficznych systemów informacyjnych; antropogenicznych oddziaływań na środowisko oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi oddziaływaniami; kształtowania krajobrazu; metod planowania ochrony przyrody; prawa w ochronie środowiska i przyrody oraz zarządzania systemami środowiskowymi, gospodarki odpadami. 

W trakcie studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności w kierunkowych praktykach zawodowych oraz angażując się w działalność kół naukowych i uczestnicząc w warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych w ramach współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi związanymi z ochroną, kształtowaniem i inżynierią środowiska. 

PRZYKŁADOWE WARSZTATY

 • podstawy planowania przestrzennego,
 • zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska,
 • monitoring i ocena siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ, 
 • podstawy MatLaba lub AutoCada,
 • walidacja chemicznych procedur pomiarowych, 
 • metody spektrometryczne w monitoringu środowiska. 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

W państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta, w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody, stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografia, w szkolnictwie, w przyzakładowych laboratoriach chemicznych badających skład chemiczny wód, gleb, powietrza, ścieków, odpadów komunalnych i przemysłowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami wody, ścieków i odpadów. 

 SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.