• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii

Szczegóły
Kod ODN-N2
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry, 2 lata
Wymagany dokument
 • Dyplom inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (16.05.2022 12:00 – 16.08.2022 23:59)

KRYTERIA KWALIFIKACJI
WYMAGANE DOKUMENTY

Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego celem jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań zaplanowanych w ramach szeroko rozumianej transformacji energetycznej. Laboratoria wyposażone w nowoczesne systemy pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł OZE, innowacyjny sposób kształcenia studentów, którego znaczną część stanowią zajęcia praktyczne oraz kompatybilność z otoczeniem społeczno-gospodarczego sprawiają, że jest to kierunek z przyszłością. 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI

  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  
  • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 Po ukończeniu studiów na kierunku odnawialne źródła energii będziesz przygotowany do racjonalnego wdrażania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poszerzonej o wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Będziesz posiadać umiejętności pracy zespołowej i będziesz przygotowany do kierowania zespołami ludzi. Celem studiów jest również ukształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy we własnej firmie lub w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się wdrażaniem technologii OZE.  

Bez trudu uzyskasz zatrudnienie w sektorze energetycznym związanym z pozyskiwaniem energii ze źródeł biotycznych i abiotycznych, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne. Po naszych studiach możesz pracować przy projektowaniu, montażu i serwisie instalacji PV, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych turbin wiatrowych, a także wytwarzaniu biopaliw. Możesz także zostać doradcą energetycznym, wydawać opinie środowiskowe dotyczące instalacji OZE, pracując w administracji państwowej lub terenowej. Będziesz także dobrze przygotowany do pracy w placówkach dydaktycznych i edukacyjnych oraz instytucjach prowadzących badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

  • abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanie 
  • farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowe 
  • instalacje OZE w budynkach energooszczędnych  
  • kosztorysowanie inwestycji  
  • logistyka dostaw surowców energetycznych 
  • metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  
  • neutralizacja odpadów z instalacji OZE  
  • ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowisko 
  • produkcja biopaliw zaawansowanych  
  • projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZE 
  • technologie ogniw paliwowych 
  • termochemiczna konwersja surowców energetycznych 
  • wytwarzanie paliw syntetycznych

SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.