• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo

Szczegóły
Kod ROL-N2
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry, 2 lata
Wymagany dokument
 • Dyplom inżyniera
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

KRYTERIA KWALIFIKACJI
WYMAGANE DOKUMENTY

Studia na kierunku rolnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej i precyzyjnej produkcji rolniczej. Przygotowywać absolwentów do zarządzania, nowoczesną wiedzą technologiczną i techniczną, pozyskiwania kredytów i funduszy pomocowych z różnych źródeł, naprawy i budowy maszyn rolniczych oraz twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.  

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI

 • doradztwo rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo będziesz doradcą z zakresu produkcji roślinnej lub użytkownikiem–usługodawcą nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu toku nauczania absolwent będzie mógł prowadzić gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, względnie podjąć pracę w urzędach i instytucjach państwowych, spółkach bądź prywatnych podmiotach gospodarczych jako specjalista z zakresu doradztwa rolniczego lub rolnictwa precyzyjnego.  Praca w instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze); stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, w firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych. szkolnictwo. Praca w usługach związanych z rolnictwem precyzyjnym. 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • postęp hodowlany i doradztwo odmianowe,  
 • biopreparaty w rolnictwie,  
 • wielofunkcyjna rola użytków zielonych,  
 • jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności, 
 • źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwie, 
 • instytucjonalne wsparcie rolnictwa,  
 • doradztwo nawozowe,  
 • prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagami, 
 • dobór systemu uprawy roli,  
 • energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnym,  
 • chemiczne środki ochrony roślin, 
 • nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze,  
 • doradztwo komputerowe w rolnictwie,  
 • teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu upraw,  
 • stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  
 • technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego,  
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnego,  
 • precyzyjne nawodnienia  

SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.