• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szczegóły
Kod P_BiHP
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (29.06.2022 00:00 – 25.09.2022 23:59)

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cel studiów

Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001. 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje: 

a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 

b) świadectwo ukończenia kursu metodycznego, 

c) certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, 

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

e) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 10 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.