• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Szczegóły
Kod P_ISwZKIWE
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Kierunek studiów Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej z-spaw@zut.edu.pl
Adres WWW http://www.z-spaw.zut.edu.pl/iwe/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.09.2022 00:00 – 14.10.2022 23:59)

Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych: Absolwenci studiów wyższych najmniej pierwszego stopnia o profilu technicznym.

Wymagania stawiane kandydatom: Absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, kierunków technicznych z tytułem zawodowym inżyniera.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe: Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych względnie odpis dyplomu wydany przez uczelnię.
  2. Kopia stron indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub strony suplementu dyplomu zawierającej temat pracy dyplomowej.

Zamierzone efekty kształcenia, sposób ich weryfikowania i dokumentacji: Efektami kształcenia będzie: zdobycie wiedzy dotyczącej inżynierii spawalnictwa i nadzorów w spawalnictwie; nabycie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich z zakresu technologii spawania oraz nadzoru prac spawalniczych, prowadzenia prac badawczych, doboru metodyki badań i oceny wyników badań.

Finalnie uczestnik studiów podyplomowych wykaże się kompetencjami, dzięki którym prawidłowo zidentyfikuje i rozstrzygnie dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera spawalnika. Ocena jest wynikiem diagnozy prowadzonej w trakcie zajęć (weryfikacja umiejętności praktycznych, prezentacja i dyskusja), podsumowania w formie pracy końcowej obejmującej program studiów.

Studia podyplomowe są odpowiednikiem kursu IWE. Po ukończeniu studiów (maj-czerwiec), Uczestnicy odbywają 2-dniowe zajęcia w Gliwicach (Instytut Spawalnictwa) po czym przystępują do standardowego egzaminu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 91 449 44 40 lub 663 762639