• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura krajobrazu

Szczegóły
Kod ARK-S1
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 roku, 7 semestrów
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku architektura krajobrazu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prywatnych oraz publicznych.

Zindywidualizowane podejście do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji, indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów, zadania rozwijające kreatywne i twórcze myślenie, zajęcia prowadzone są w hali wegetacyjnej i laboratoriach, znacząca liczba godzin przeznaczonych nabywaniu umiejętności praktycznego projektowania w komputerowych programach graficznych, rozbudowane kształcenie w zakresie sztuk plastycznych, czemu służy między innymi organizacja corocznych plenerów malarskich oraz wyjścia do galerii i muzeów, promowanie udziału studentów w ogólnopolskich i lokalnych konkursach projektowych, aktywna współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami państwowymi w ramach inicjowania projektów i konkursów z zakresu planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu realizowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu: wielu dziedzin, które są niezbędne w pracy architekta krajobrazu, takich jak:

 • nauki przyrodnicze i rolnicze, m.in.: dendrologia, rośliny ozdobne, gleboznawstwo,
 • nauki techniczne, m.in.: materiałoznawstwo, budownictwo i prawo budowlane, konstrukcje architektoniczne, geodezja i kartografia,
 • sztuki plastyczne, m.in.: rysunek i rzeźba, malarstwo, formy plastyczne w krajobrazie.

Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz w ramach kształcenia na przedmiotach: teoria i zasady projektowania, projektowanie krajobrazu – ogród przydomowy, specjalistyczne projektowanie krajobrazu, projektowanie urbanistyczne, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie instalacji wodnych, kosztorysy i wycena projektów, historia sztuki ogrodowej, rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej, współczesne ogrody, projektowanie dachów i ścian zielonych

PODCZAS STUDIOWANIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI:

 • opracowywania inwentaryzacji urbanistycznej, dendrologicznej, waloryzacji krajobrazowej,
 • wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu między innymi takich jak: ogrody, parki, skwery i zieleńce, tereny osiedlowe, place miejskie, zabytkowe ogrody, zielone dachy,
  zielone ściany i inne,
 • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in.: autocad, vectorworks landmark (program dla architektów krajobrazu), norma (kosztorysowanie).

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w: biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, pracowniach konserwacji zabytków, jednostkach organizacyjnych związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, placówkach naukowo-badawczych, we własnej firmie projektowej lub konserwatorskiej.

WYKAZ DOKUMENTÓW

SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.