• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rolnictwo

Szczegóły
Kod ROL-S1
Jednostka organizacyjna Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3,5 roku, 7 semestrów
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)


OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku rolnictwo mają na celu wyksztalcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej produkcji rolniczej oraz przygotowywać absolwentów do twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Zdobędziesz:

 • wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa poszerzoną o nauki biologiczno-chemiczne, technologiczne i techniczne oraz w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie,
 • wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
 • wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej,
 • umiejętność analizy i oceny właściwości surowców roślinnych oraz sposoby ich wykorzystania w zależności od zastosowanej technologii ich produkcji,
 • umiejętność przeprowadzenia oceny wpływu produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego w oparciu o obowiązujące akty prawne,
 • szeroką inżynierską wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin (rozpoznawanie i klasyfikacja podstawowych chorób, szkodników i chwastów, wybór i planowanie sposobów regulacji ich występowania) z uwzględnieniem zasad bioetyki oraz zrównoważonego rozwoju,
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie nowoczesnych i specjalistycznych gospodarstw rolnych.

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i zagranica, w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, biogazowniach rolniczych,
 • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
 • doradztwie rolniczym,
 • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych,
 • instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze),
 • jednostkach rządowych i samorządowych,
 • szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych

WYKAZ DOKUMENTÓW

SYLABUSY (WYKAZ WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA TYM KIERUNKU)


.